Covid19

Pagaidu vadlīnijas

vides tīrīšanai un dezinfekcijai ar veselības aprūpi nesaistītās telpās, kuras pakļautas apstiprinātam (-iem) COVID-19 gadījumam (-iem)

Pirmoreiz izdotas 2020. gada 25. janvārī

Pārskatītas 2020. gada 19. martā

            Šajā dokumentā ir sniegtas Singapūras Veselības Ministrijas un Nacionālā Vides Dienesta vadlīnijas, lai sniegtu atbalstu ar veselības aprūpi nesasitīto telpu īpašniekiem vai operatoriem, veicot vides tīrīšanu vietās, kuras ir pakļautas apstiprinātam (-iem) Koronavīrusa saslimšanas (COVID-19) gadījumam (-iem).

Šis attiecināms uz telpām, kurās ir konstatēts vai ir ilgstoši atradies apstiprināts gadījums.

Attiecībā uz telpām, kuras īslaicīgi pakļautas apstiprinātiem gadījumiem, lūdzu skatieties “Pagaidu vadlīnijas vides tīrīšanai un dezinfekcijai ar veselības aprūpi nesaistītās telpās, kuras īslaicīgi pakļautas apstiprinātam (-iem) COVID-19 gadījumam (-iem)”.

Šīs ir pagaidu vadlīnijas, jo COVID-19 nodošanas dinamika nav pilnībā noteikta. Šis dokuments ir adaptēts no Singapūras Veselības Ministrijas un Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) vadlīniju dokumenta.

 

A.Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi

1. Tā kā vīruss uz dažādu materiālu virsmām var izdzīvot vismaz 2-3 dienas, ir jādezinficē virsmas, kuras potenciāli varētu būt inficētas ar jauno koronavīrusu.

2. Izmantojiet atbilstošu dezinfekcijas līdzekli, uz kura norādīta tā iedarbības efektivitāte pret koronavīrusu. Dezinfekcijas līdzekļi ir jāsagatavo un jāpielieto atbilstoši ražotāja rekomendācijām. Pirms dezinficēto materiālu noņemšanas pārliecinieties, ka to kontakta laiks ar dezinfekcijas līdzekli ir bijis atbilstošs. Lūdzu skatīt izmantojamo dezinfekcijas līdzekļu sarakstu “Pagaidu mājsaimniecības produktu un aktīvo COVID-19 dezinfekcijas līdzekļu saraksts”.

3. Veicot tīrīšanu un dezinfekciju var izmantot balinātāju kā dezinfekcijas līdzekli (atšķaidiet 1 daļu balinātāja 49 daļās ūdens, 1000ppm vai atbilstoši ražotāja instrukcijām). Balinātāja šķīdums ir jāgatavo īsi pirms lietošanas. Tiek rekomendēts atstāt balināšanas šķīdumu uz kontaktvirsmas vismaz 10 min.

4. Vietās, kur balinātāja izmantošana nav piemērota, piem. uz metāla, virsmu noslaucīšanai var izmantot alkoholu.

 

B. Individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL),

kuri jāvelk, veicot tīrīšanas un dezinficēšanas darbus

1. Velciet vienreizējās lietošanas cimdus, vienreizējās lietošanas tērpus ar garām piedurknēm, acu aizsargbrilles vai sejas aizsargus un N95 maskas.

2. Izvairieties no deguna un mutes aizskaršanas (var palīdzēt aizsargbrilles, jo tās neļauj ar rokām aizskart acis).

3. Ir jānovelk un jāizmet cimdi, ja tie ir kļuvuši netīri vai ir saplīsuši un jāuzvelk jauns cimdu pāris.

4. Pēc tīrīšanas aktivitāšu beigšanas visi vienreizējās lietošanas IAL ir janovelk un jāizmet. Acu aizsargbrilles, ja tādas tiek lietotas, ir jādezinficē pēc katras lietošanas reizes, saskaņā ar ražotāja instrukcijām.

5. Ja šaubieties, meklējiet informāciju vadlīniju dokumentos, kas nosaka atbilstošu IAL uzvilkšanu un novilkšanu.

6. Pēc tīrīšanas darbu veikšanas, novelkot katru IAL vienību. rokas ir nekavējoties jāmazgā ar ziepēm un ūdeni,

N.B.: Maskas ir efektīvas, ja tās lieto atbilstoši instrukcijām un atbilstošā izmērā. Maskas ir jāizmet un jānomaina, ja tās ir fiziski bojātas.