Sprzątaniemagazynów, restauracji i centrów szkoleniowych

Nasza firma świadczy usługi sprzątania w różnych branżach: restauracje, placówki oświatowe (szkoły, ośrodki szkoleniowe, uczelnie itp.), szpitale, centra medyczne, a także magazyny i zakłady produkcyjne.

Łatwo się dopasowujemy, uwzględniając specyfikę danej branży, a także przestrzegamy wszystkich zasad i przepisów.

Centra biznesowe i obiekty handlowe
Municipal objects and art, culture, sports objects
Klienci Grupy BCS